Upcoming exhibitions

Upcoming exhibitions

Biënnale Venice  Palazzo Mora – 09/05/19 till 24/11/19

DeKANTFABRIEK – Burchtdam 4 – Ninove – 06/09/19 till 07/10/19

Face-Off 2019 – Zebrastraat – Gent  – 04/10/19 till 13/10/19

BAD – Belgian Art and Design – Floraliënpaleis – Gent – 10/10/19 till 13/10/19

Fotofever Paris 2019  – Galerie S&H DE BUCK (B)  – Carrousel du Louvre : 99 rue de Rivoli, 75001 Paris – 07/11 till 10/11

                                                www.galeriedebuck